Over JEL

Leuk om kennis met je te maken! Wij zijn JEL en dit staat voor Jeugd Lelystad. Wij zijn het toegangspunt voor gespecialiseerde jeugdhulp in de gemeente Lelystad. Dat betekent dat wij jou en je familie verder helpen als je gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebt. We verlenen zelf geen hulp, maar onderzoeken wat de juiste hulp of ondersteuning voor jou is. Dat doen we door samen met jou te kijken wat er nodig is en hier afspraken over te maken. Als de ondersteuning eenmaal loopt, dan evalueren we regelmatig hoe het gaat en of de geboden hulp nog steeds passend is.

GIZ Methode

JEL werkt volgens de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte).Door het gebruik van de GIZ-methodiek schatten de medewerkers samen met ouders en kinderen de zorgbehoeften van de kinderen en het gezin in. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie en wat er nodig is aan gespecialiseerde hulp. Dit vormt de basis van een plan dat we samen met het gezin opstellen. In het plan staat welke ondersteuning nodig is en welke stappen we gaan ondernemen om toe te werken naar de gewenste situatie. We werken met jou en je ouders in begrijpelijke taal.

Welke gegevens bewaren wij?

Om je goed te kunnen helpen en ervoor te zorgen dat je je verhaal niet steeds weer opnieuw hoeft te doen, legt JEL gegevens van jou, je kind en/of gezin vast in een online dossier. Het gaat om de persoonsgegevens van kind(eren) en de overige gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook registreren we waarom je cliënt bij JEL bent, wat de gemaakte afspraken zijn en welke hulp je wordt aangeboden. Als er pleegouders, oma’s, opa’s of anderen bij het hulptraject betrokken zijn, dan leggen we ook daarvan de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, BSN) vast.

JEL bewaart de gegevens minimaal 15 jaar, zoals is vastgelegd in de Jeugdwet. Uiteraard gaan we hier zeer zorgvuldig mee om en doen we er alles voor om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn.

Missie en visie JEL

Ieder kind moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk. JEL ondersteunt indien nodig bij het opvoeden en opgroeien. De focus is het welzijn en de veiligheid van het kind / de jeugdige binnen zijn eigen sociale context, in samenspraak met ouders en het kind of jeugdige zelf. Hulp en ondersteuning vindt dan ook zo dicht-bij-huis mogelijk plaats. De regie wordt zoveel mogelijk bij het gezin gelaten en de begeleiding bij het zoeken naar een oplossing en de eigen kracht en normaliseren staan hierbij centraal. Als het nodig is, zorgt JEL voor toeleiding naar passende zorg middels een individuele voorziening.

Nieuws

Download aanvraagformulier

Welkom bij JEL

Wij willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Soms hebben ze daar extra hulp bij nodig. 

Sitemap

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookiebeleid
Sitemap

Socials

Copyright 2021 JEL > Jeugd Lelystad |  gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram