Zo gaan we te werk

Heb je gespecialiseerde hulp nodig via JEL, dan kan dat op twee manieren.

1. Schriftelijke aanvraag

De ouders/voogd vullen een (digitaal of schriftelijk) aanvraagformulier in. Daarvan krijgen zij altijd een ontvangstbevestiging. Vervolgens gaat het team van JEL aan de slag en controleert of de aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, vraagt het team om de informatie die nog mist. De gegevens moeten binnen een bepaalde periode compleet zijn, anders kan het team de aanvraag niet in behandeling nemen.

Als de aanvraag compleet is:

Als de aanvraag compleet is, neemt het triageteam (het onderzoeksteam) contact op om een afspraak te maken voor een gesprek met jou en je ouders/voogd. Daarin komen de volgende vragen aan bod:
Hoort de hulpvraag thuis bij JEL?
Waarom is er hulp nodig en hoe urgent is de vraag?
Is er eerder sprake geweest van hulpverlening of onderzoek?
Op basis van dit gesprek, bepaalt de medewerker van JEL of de aanvraag voldoet aan de criteria zodat we hem in behandeling kunnen nemen.

Als het resultaat van de triage is dat jeugdhulp niet de juiste hulp of ondersteuning is, verwijzen we eventueel door naar een andere instantie zoals school, Sociaal wijkteam, CIZ of de zorgverzekeraar en sluiten we de zaak af. Dat doen we door de aanvrager te vragen om de aanvraag in te trekken. Als deze weigert, sturen we altijd een schriftelijke afwijzing met onderbouwing.

Is het resultaat van de triage dat jeugdhulp nodig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op voor een tweede gesprek. Urgente situaties krijgen daarbij altijd voorrang, vervolgens komen de spoedeisende gevallen aan de beurt en dan de rest. Natuurlijk pakken we alle vragen zo snel mogelijk op. In principe zorgen we ervoor dat alle aanvragen in 8 weken zijn afgehandeld.

Het tweede gesprek vindt plaats bij het gezin thuis. Een professional gaat samen met de ouders en het kind/de jongere in gesprek om te beoordelen welke hulp het beste past. Wat is het doel van de ondersteuning? Wat kan het gezin zelf, en waar heeft het hulp bij nodig? Zijn er mensen in de buurt die kunnen helpen? Is het een optie om een pgb (persoonsgebonden budget) aan te vragen?

De bedoeling is dat de ouder of jeugdige het verhaal maar één keer hoeft te vertellen. De professional doet een voorstel voor passende hulpverlening, stemt dat af met een gedragsdeskundige en regelt alle praktische zaken eromheen. De gemeente Lelystad ontvangt een voorstel voor inzet van jeugdhulp. Zodra de gemeente het voorstel heeft goedgekeurd, krijgt de aanvrager een beschikking: een brief waarin staat welke hulp de gemeente aanbiedt.

2. Informatief gesprek

De jeugdige en/of ouder(s) vraagt een gesprek aan met een medewerker van JEL over een specifieke hulpvraag. Het triageteam neemt binnen 5 werkdagen contact op om een afspraak te maken. In het gesprek beoordeelt een medewerker van het team of de jeugdige en/of ouders(s) een aanvraag kan indienen voor specialistische hulp. 

Daarvoor gelden een aantal vaste criteria die tijdens het gesprek besproken worden:

Hoort de hulpvraag thuis bij JEL?
Waarom is er hulp nodig en hoe urgent is de vraag?
Is er eerder sprake geweest van hulpverlening of onderzoek?
Op basis van het gesprek geeft de medewerker aan of de hulpvraag voldoet aan de criteria. Vervolgens kan de ouder(s)/de jongere besluiten al dan niet een aanvraag voor specialistische hulp in te dienen
Download aanvraag formulier

Inspiratie

Download aanvraagformulier

Welkom bij JEL

Wij willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Soms hebben ze daar extra hulp bij nodig. 

Sitemap

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookiebeleid
Sitemap

Socials

Copyright 2021 JEL > Jeugd Lelystad |  gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram