Jeugd Lelystad

Voor ouders

Wilt u als ouder een aanvraag doen voor gespecialiseerde jeugdhulp voor uw kind? Lees meer over wat Jeugd Lelystad voor ouders en jeugdigen kan betekenen.

Voor jongeren

Ben je 16 jaar of ouder en vraag je je af of gespecialiseerde jeugdhulp voor jou nodig is? Lees hier meer informatie over Jeugd Lelystad.

Voor professionals

Bent u als professional via Jeugd Lelystad benaderd voor een cliënt? Bekijk de informatie voor professionals om meer over de taken van Jeugd Lelystad te ontdekken.

Missie en visie Jeugd Lelystad

Onze focus ligt op de zelfredzaamheid van ouders en jeugdigen stimuleren. Wanneer het noodzakelijk is voor de veiligheid en de ontwikkeling van de jeugdige en/of het gezin, zal Jeugd Lelystad middels onderzoek beoordelen of er toegang tot passende hulp middels een individuele voorziening noodzakelijk is.

Iedere jeugdige mag zo gezond en veilig mogelijk opgroeien, zijn of haar talenten ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deelnemen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

Inzet van zorg middels een individuele voorziening vindt zo dicht mogelijk bij huis plaats. De regie wordt bij het gezin gelaten. Begeleiding bij het zoeken naar een oplossing, en de eigen kracht en normaliseren staan hierbij centraal.

Kerntaak Jeugd Lelystad

De basis voor de werkzaamheden van Jeugd Lelystad is gelegen in de Jeugdwet en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Hieronder vallen de toeleiding naar, het advies over en beoordeling van de aangewezen voorziening voor jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen. Jeugd Lelystad

Het proces van Jeugd Lelystad omvat vijf kerntaken:

 • Triageren van de aanvraag, bepalen of de aanvraag volledig is en of deze doorgezet moet worden naar een Jeugdprofessional van Jeugd Lelystad.
 • De Jeugdprofessional onderzoekt de aanvraag en onderbouwt de toewijzing of afwijzing van de vraag naar passende hulpverlening en hulpvraag.
 • De Jeugdprofessional bepaalt in samenspraak met ouders en/of jeugdigen of er regie gevoerd moet worden op de ingezette gespecialiseerde hulpverlening.
 • De Jeugdprofessional werkt casusgebonden met scholen en de veiligheidsketen.
 • Jeugd Lelystad vormt dossiers conform de vastgestelde eisen en ouders en/of jeugdige hebben het recht om hun dossier op te vragen.

Onze kernwaarden

Om de kerntaak regie en toegang goed uit te kunnen voeren, zijn specifieke competenties nodig. Daarbij zijn, naast de professionele opvatting voor passende ondersteuning, ook de financiële kaders relevant. Het vraagt lef om passende zorg in te zetten, ook als het gezin of een aanbieder druk uitoefent om andere zorg geadviseerd te krijgen. Onze kernwaarden zijn als volgt:

 • De juiste zorg op de juiste plek op grond van de juiste wet;
 • Perspectief biedende toeleiding en regie;
 • Budget- en kostenbewustheid;
 • Klantvriendelijke en professionele (zakelijke) houding;
 • Verantwoordelijk nemen en verantwoording willen afleggen;
 • Veiligheid van de jeugdige vormt altijd onderdeel van het denken en handelen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u thuis of op school problemen? Of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan is het goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. U kunt op verschillende plekken terecht voor advies of ondersteuning.

Zo kunt u bij de jeugdgezondheidszorg terecht of op school bij het ondersteuningsteam, bij schoolmaatschappelijk werk of bij jeugdpreventiewerk.

Natuurlijk kunt u ook altijd uw huisarts bezoeken. Bij een aantal huisartsenpraktijken is een jeugdprofessional bij de huisarts (JPH) aangesloten. De huisarts kan u met diegene in contact brengen om samen te kijken wat er precies aan de hand is. De jeugdprofessionals bij de huisarts bieden kortdurende ondersteuning.

Heeft u al een vaste contactpersoon binnen de zorg? Dan kunt u hem of haar ook altijd bellen om uw vragen over opvoeding en opgroeien te bespreken.

 

Cliëntondersteuner bij de gesprekken

Bij de gesprekken met Jeugd Lelystad mag de jongere altijd familie of vrienden meenemen. Soms is het fijn om er iemand bij te hebben die kan meeluisteren of meedenken over de juiste zorg of hulp. Op verzoek van de jongere is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die begeleidt de jeugdige dan tijdens de gesprekken.

 

Download het aanvraagformulier

Denkt u dat er gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig is? Vul het aanvraagformulier volledig in en dien het in bij Jeugd Lelystad.

Let op: alleen gezaghebbende ouders of voogden of jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen een aanvraag indienen. Professionals kunnen geen aanvraag doen.

 

Openstaande vacatures (2)
Inhoudsopgave