Klachten

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of de samenwerking met JEL? Ga dan eerst in gesprek met de desbetreffende Jeugdprofessional.

Komen jullie er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen via klachten@jeugdlelystad.nl.

AKJ

Het AKJ is de organisatie voor vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg. Het AKJ is een onafhankelijke organisatie die gratis advies, informatie en ondersteuning geeft bij vragen of klachten over de jeugdzorg.

Voor meer informatie of contact, kunt u terecht op de website www.akj.nl of via het telefoonnummer 088 555 1000.