Informatie voor jeugdigen

Je kunt vanaf 16 jaar een aanvraag indienen als je denkt gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig te hebben. Jeugd Lelystad onderzoekt en beoordeelt de aanvraag middels de GIZ-methodiek. Jeugd Lelystad verleent zelf geen hulp, maar verwijst je – als dat nodig blijkt – door naar passende zorg. Passende zorg kan ook betekenen een voorliggende of algemene voorziening.

Hoe werkt het als ik een aanvraag doe?

Jeugd Lelystad kijkt samen met jou waarom je de aanvraag hebt gedaan, wat je zelf kan maar ook je ouders en waar je misschien hulp bij nodig hebt. Jeugd Lelystad neemt zo snel mogelijk na je aanvraag telefonisch contact met je op. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij jou thuis, met of zonder je ouders.

De jeugdprofessionals doen uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de problematiek en wat er voor nodig is om deze op te lossen vanuit andere wet- en regelgeving. Er wordt tevens gekeken naar inzet vanuit andere voorzieningen zoals Welzijn Lelystad en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), Sportbedrijf Lelystad, Werkbedrijf en Concern voor Werk Lelystad.

Download het aanvraagformulier

Denk je dat er gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig is? Vul het aanvraagformulier volledig in en dien het in bij Jeugd Lelystad.

Let op: alleen gezaghebbende ouders of voogden of jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen een aanvraag indienen. Professionals kunnen geen aanvraag doen.

Inhoudsopgave