Informatie voor jongeren

JEL staat voor Jeugd Lelystad. Bij Jeugd Lelystad onderzoeken we wat voor hulp of ondersteuning nodig is voor jou en je ouder(s). Je kunt vanaf 16 jaar een aanvraag indienen als je denkt gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig te hebben. We beoordelen je aanvraag dan door samen met jou en je ouders te kijken wat jullie kan helpen en maken daar samen afspraken over. We verlenen zelf geen hulp, maar verwijzen de jeugdige– als dat nodig blijkt – door naar passende zorg. Indien nodig, houdt Jeugd Lelystad regie op de ingezette zorg.

Wanneer kun je een aanvraag doen?

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Hiervoor kijken we naar de Jeugdwet, waar de Gemeente Lelystad – net als andere gemeenten – mee werkt. Onze jeugdprofessionals Toegang en Regie onderzoeken of gespecialiseerde jeugdhulpverlening voor jou inderdaad nodig is of dat je ergens anders beter geholpen bent. Je kunt een aanvraag doen via de website als je 16 jaar of ouder bent en vermoedt dat jeugdhulpverlening voor jou nodig is.

Ook kunnen je gezaghebbende ouder(s) of voogd(en) een aanvraag voor je doen via deze site. Dat kan trouwens ook als je jonger dan 16 bent.

Download hier het aanvraagformulier en stuur dat ons volledig ingevuld toe. Dan zal een van onze medewerkers contact opnemen met degene die de aanvraag heeft ingediend (jij of je ouders).

Hoe werkt het als ik een aanvraag doe?

We willen zo goed mogelijk beoordelen welke hulp voor jou en je ouder(s) of verzorger(s) passend is. Daarom nemen we zo snel mogelijk na je aanvraag telefonisch contact met je op. Samen maken we een afspraak voor een gesprek thuis. Dit gesprek voer je samen met je ouder(s)/verzorger(s) en een Jeugdprofessional Toegang en Regie van Jeugd Lelystad. We kijken samen waarom je de aanvraag hebt gedaan, wat jullie als gezin zelf kunnen en waar misschien hulp bij nodig is.

Een van onze Jeugdprofessionals doet uitgebreid onderzoek naar de situatie en naar wat er nodig is. De bevindingen daaruit komen in een onderzoeksrapport te staan. Daarin lees je onder andere een beschrijving van de problemen, wat goed gaat en wat beter kan en er staat welke stappen nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken. Natuurlijk krijgen jij en je ouder(s) de rapportage ook te zien.

Hoe verloopt het daarna?

De Jeugdprofessional kijkt welke hulp volgens hem of haar passend is en overlegt daarover met een praktijkbegeleider van Jeugd Lelystad. Als jij en je ouder(s) jullie ook helemaal in het rapport kunnen vinden, dienen we het bij de gemeente in. Inclusief een advies voor de gespecialiseerde jeugdhulp die ons voor jou passend lijkt. Als de gemeente daar ook mee akkoord gaat, krijg je een beschikking van de gemeente. Daarin staat welke hulp jij krijgt, van wie en van wanneer tot wanneer. Samen met die hulpverlener ga jij aan de slag.

Blijkt dat gespecialiseerde jeugdhulp niet de juiste hulp is voor jou? Dan verwijzen we je door naar een andere organisatie of wet. Misschien kan school, de zorgverzekeraar of het sociale wijkteam bijvoorbeeld iets voor je betekenen.

Cliëntondersteuner

Je mag altijd iemand uit je familie of een van je vrienden meenemen om aanwezig te zijn bij de gesprekken. Dat kan verstandig zijn, zodat diegene kan meeluisteren en met je kan meedenken over de juiste zorg of hulp. Als je het fijner vindt om geen bekende mee te nemen, kunnen we je ook in contact brengen met een onafhankelijke cliëntondersteuner die je tijdens de gesprekken begeleidt.

Wil jij een aanvraag doen?

Vermoed je dat jij en je gezin gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig hebben? Dan kun je een aanvraag doen via onze site, mits je 16 jaar of ouder bent. Vul hiervoor het aanvraagformulier volledig in of vraag je ouder(s) of voogd om dit voor je te doen. Je kunt het formulier vervolgens indienen bij Jeugd Lelystad.

Vragen of meer weten?

Inhoudsopgave